Flame Retardant fabric for upholstery: UK standards (2023)

Welkom bij BRU TEXTILES

BRU TEXTILES en gerelateerde ondernemingen respecteren uw privacy. Deze privacyverklaring geeft bondig weer de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en worden verwerkt door BRU TEXTILES, afhankelijk van uw relatie met BRU TEXTILES.

Deze privacyverklaring werd laatst bijgewerkt in het licht van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of beter gekend onder General Data Protection Regulation (GDPR) die van kracht is op 25 mei 2018. Dit nieuw wettelijk kader geeft EU-burgers meer controle over hun persoonlijke gegevens en zorgt voor meer databescherming doorheen Europa. Deze nieuwe verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers (onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten) en alle ondernemingen en organisaties die gevestigd zijn binnen de Europese Economische Ruimte.

Wij kunnen onze privacyverklaring aanpassen naar aanleiding van nieuwe of aangepaste verwerkingen. Wij raden daarom aan om deze regelmatig te bekijken. Bij significante wijzigingen aan onze privacyverklaring zullen wij gebruik maken van een pop-up op de website.

Deze privacyverklaring gaat uit van onderneming BRU TEXTILES nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 2a en ondernemingsnummer 0453.835284.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

BRU TEXTILES verwerkt verscheidene persoonsgegevens afhankelijk van uw relatie of samenwerking met BRU TEXTILES.

 1. Als klant

  Wij verzamelen in het kader of naar aanleiding van onze relatie met (mogelijke) klanten de volgende persoonsgegevens:

  In het kader van de samenwerking met onze leveranciers verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

  In het kader van sollicitanten beperkt BRU TEXTILES zich tot het verzamelen van de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatie- en contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres…);
 • Professionele gegevens (functie, ondernemingsnummer);
 • Financiële en economische gegevens (betalingen);
 • Bankgegevens.
 1. Als leverancier
 • Identificatie- en contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres…);
 • Bankgegvens.
 1. Als sollicitant
 • Identificatie- en contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer…);
 • Professionele gegevens (CV, motivatiebrief, evaluaties).
 1. Als bezoeker van onze websites

Indien u onze websites bezoekt zullen wij automatisch een aantal persoonsgegevens verzamelen d.m.v. cookies. Hiervoor verwijzen wij u echter door naar de cookieverklaring op de websites. De websites die eigendom zijn van BRU TEXTILES zijn:

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

BRU TEXTILES verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, afhankelijk van uw relatie of samenwerking met BRU TEXTILES.

 1. Als klant

  Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van klanten voor de volgende doeleinden:

 2. Als leverancier

  Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van leveranciers voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van de door u gevraagde diensten, inlichtingen, ondersteuning, …;
 • Het verwerken van orders;
 • Het onderhouden van klantrelaties;
 • Om ons te helpen u van dienst te zijn en u gepersonaliseerde functies aan te bieden;
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen – hieronder begrepen, doch niet noodzakelijk hiertoe beperkt, alle administratieve, fiscale en sociaalrechterlijke verplichtingen;
 • Het voldoen aan de voorwaarden en veiligheidsvoorschriften die ons worden opgelegd in het kader van onze erkenning als “Known Consigner”, “Authorised Economic Operator”, “Inschrijving in de Administratie van de Aangever (EiDR)”,
 • Het toekennen van uw toegangsrechten tot onze websites, mobiele sites en / of toepassingen..
 • Onze inspanningen voor de verbetering van onze producten te richten;
 • U te contacteren als een mogelijke enquête respondent;
 • Mits expliciete toestemming, om u promotiemateriaal (nieuwsbrieven, ...) over te maken.
 • Het optimaal samenwerken en onderhouden van de leveranciersrelatie;
 • Het plaatsen en betalen van orders.
 1. Als sollicitant

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

 • Het voeren van een effectieve en efficiënte rekruterings- en selectieprocedure;
 • Latere communicatie voor een (andere) vacature binnen een termijn 1 jaar.

Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen?

 1. Als klant

  Wij verkrijgen uw persoonsgegevens die u rechtstreeks met ons meedeelt. Dit kan via verschillende kanalen zoals via een werknemer of een ondernaannemer. In sommige gevallen kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via publieke databanken of kennissen. Indien dit het geval is zullen wij u hierover informeren tijdens ons eerste contact zoals de wetgeving vereist.

 2. Als leverancier

  Wij verkrijgen uw persoonsgegevens die u rechtstreeks met ons meedeelt. In sommige gevallen kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via publieke databanken of kennissen. Indien dit het geval is zullen wij u hierover informeren tijdens ons eerste contact zoals de wetgeving vereist.

 3. Als sollicitant

Wij verkrijgen de persoonsgegevens die u met ons meedeelt via uw sollicitatie. Daarnaast kan het zijn dat wij beroep doen op derde partijen (vorige werkgevers) voor referenties.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens met derde partijen die ons communicatiediensten en IT-diensten verlenen voor zover als nodig voor de uitvoering van onze verwerkingen. Wij verzekeren u echter dat al onze derde partijen de nodige maatregelen nemen om uw privacy te garanderen.

 1. Als klant

  De mogelijke derde partijen voor u als klant zijn:

  De mogelijke derde partijen voor u als leverancier zijn:

 • Sitecore, Kopenhagen, Denemarken;
 • Virto Commerce, Los Angeles, Verenigde Staten;
 • Microsoft Azure, Seattle, Verenigde Staten;
 • Ingenico, Parijs, Frankrijk;
 • Paypal, Californië, Verenigde Staten;
 • Zendesk, Californië, Verenigde Staten;
 • Campaign Monitor, London, Verenigd Koninkrijk;
 • Koerier-, transport-, logistieke- en administratieve dienstverleners zoals Nederlandse post, FedEx, DHL, B-Post, Port of Antwerp, Brussels Airport, DSV,Kuhne en Nagels, …
 • Telenet
 • Proximus
 • Mobitel
 • G4S
 • ProxyClick
 • LogMeIn
 • Facebook
 • DataUnit
 • Adobe
 • SAP- The ValueChainSitecore, Kopenhagen, Denemarken;
 • Ship It Smarter, Hilversum, Nederland;
 • Streamsoftware, Berchem, België;
 • Isabel, Brussel, België;
 1. Als leverancier
 • Omninet, Nürnberg, Duitsland;
 • Hetzner, Guzenhausen, Duitsland
 • Koerier-, transport-, logistieke- en administratieve dienstverleners zoals Nederlandse post, FedEx, DHL, B-Post, Port of Antwerp, Brussels Airport, DSV, Kuehne + Nagels, …
 • Proximus
 • Mobitel
 • G4S
 • ProxyClick
 • LogMeIn
 • Facebook
 • DataUnit
 • Adobe
 • SAP- The ValueChainSitecore, Kopenhagen, Denemarken;
 1. Als sollicitant

De mogelijke derde partijen voor u als leverancier zijn:

 • Robert Half, Menlo Park, Californië, Verenigde Staten;
 • Ago Jobs & HR, Wolvenstraat 23, 8500 Kortrijk, België;
 • Hays, Londen, Verenigd Koninkrijk.
 • AGO Interim
 • Hays
 • Secretary Plus
 • Dixon
 • Office Team
 • Accountemps
 • Bloove Me
 • Digitalents
 • Experis
 • AT Recruitment
 • Bonache
 • Lab support
 • Kameo

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met andere dan de bovenstaande vermelde derde partijen zonder we hiervoor expliciete toestemming hebben verkregen. Daarnaast kan het nog zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten delen wegens onderzoek naar onrechtmatige of illegale activiteiten via onze website, mogelijke gevallen van fraude, mogelijke handelingen die potentieel bedreigend zijn voor de veiligheid in het algemeen of de veiligheid van een persoon, mogelijke schendingen van de gebruiksvoorwaarden of om deze activiteiten / deze activiteiten / handelingen te voorkomen of om nodige actie te ondernemen om deze activiteiten / handelingen te stoppen of om ons te verdedigen tegen juridische claims. Tot slot kunnen persoonsgegevens ook gedeeld worden in bijzondere omstandigheden zoals gevolg geven aan dagvaardingen, gerechtelijke bevelen, verzoeken, mededelingen van gerechtelijke instanties of wetshandhavingsinstanties die dergelijke bekendmaking vereisen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

BRU TEXTILES verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld.

 1. Als klant

  Persoonsgegevens van klanten zullen wij bewaren voor een termijn van maximaal 10 jaar na de laatste aankoop.

 2. Als leverancier

  Persoonsgegevens van leveranciers zullen wij bewaren voor een termijn van maximaal 10 jaar na de laatste order.

 3. Als sollicitant

Persoonsgegevens van sollicitanten zullen wij bewaren voor een termijn van maximaal 1 jaar na de sollicitatieprocedure.

Indien wij uw gegevens toch wensen te bewaren voor een langere termijn zullen wij hiervoor expliciete toestemming vragen.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd tegen verlies, misbruik of ongewilde manipulatie?

Ten einde de informatie die wij onder onze controle hebben te beschermen tegen verlies, misbruik of ongewilde manipulatie hebben we gepaste fysieke, elektronische en managerial procedures geïnstalleerd om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen. Bij wijze van voorbeeld, onze servers zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerd personeel, uw persoonsgegevens uitsluitend gedeeld met personeel op een “need to know basis” - uitsluitend met het oog op het realiseren van de transactie en het u verstrekken van de gevraagde diensten. Bovendien wordt er bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Welke mogelijkheden heeft u met betrekking tot uw rechten?

U kan op ieder moment uw interesses wijzigen en in- of uitschrijven op enige marketing of promotionele nieuwsbrief of –mailing. BRU TEXTILES behoudt zich het recht voor uw dienst gerelateerde communicatie over te maken als deel van uw BRU TEXTILES account, zonder dat u hieromtrent de mogelijkheid hebt om u hiervoor af te melden. U kan op ieder ogenblik je accountsettings wijzigen of up daten.

Indien u uw persoonsgegevens deelt met BRU TEXTILES verkrijgt u hierover een aantal rechten. BRU TEXTILES respecteert deze rechten en stelt transparantie en accuraatheid van uw persoonsgegevens voorop. U hebt als individu daarom het recht op:

 • Inzage en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Aanpassing (rectificatie) van uw persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn;
 • tijdelijke (of definitieve) beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens*;
 • Wissing van uw persoonsgegevens**;
 • Uzelf te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.

* U moet er bij deze rechten rekening mee houden dat BRU TEXTILES mogelijk niet langer in staat is sommige diensten aan te bieden. Zo zal u bij BRU TEXTILES geen producten meer kunnen kopen of zal u niet meer gecontacteerd kunnen worden voor mogelijke vacatures.

** BRU TEXTILES behoudt zich het recht te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Bovendien moeten wij ons in sommige gevallen aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we uw verzoek tot gegevenswissing niet volledig kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we desgevallend reeds kunnen wissen en u daarvan op de hoogte stellen.

Moest u verder klachten hebben over de naleving van de privacyverklaring, dient u ons eerst te contacteren. Indien u daarna nog een onopgelost probleem heeft waarvan u vindt dat wij dit niet naar behoren hebben beantwoord, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen of klachten wenst in te dienen vragen wij u wel eerst te identificeren met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart om te voorkomen dat dit iemand in uw naam zou doen. Wij zullen dit kopie na controle meteen verwijderen. Daarnaast vragen wij u ook steeds zo specifiek mogelijk te zijn zodat wij optimaal aan uw noden kunnen voldoen. Wij zullen u steeds van antwoord dienen binnen de wettelijk bepaalde termijn van 30 dagen.

Contactgegevens

BRU TEXTILES

Satenrozen 2a, 2550 Kontich

E: privacy@brutex.com

Functionaris van Gegevensbescherming

VOF eetee- Toni Van Remortel

E: privacy@brutex.com

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

T: +32 (0)2 274 48 00

E: commission@privacycommission.be

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated: 03/29/2023

Views: 6348

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.